شرکتهای آلومینیوم
 
لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید

زمینه فعالیت
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
توليد كننده شمش هاي آلومينيوم
0861-2162080
0861-2162080
1
ـولید فرآورده های آلومینیومی
0861-3135307
0861-3136050-3
2
--
---
88731410
88730555
راوانکو
3
--
---
88754648
88736358
آرین پادیر
5
--
---
22228552
22255551
آلومیینوم پودر
6
تولید آلوميناي نوع فلزي، در كيسة بزرگ و حجمي
88849638
88051400
7
--
---
22060066
22378001-5
آلومینیوم مهدی
8
تولید شمش - بیلت - تسمه و لوله های آلومینیومی
---
22057127
22049216
آلومینات
9
توليدكنندة كويل ، ورق و فويل آلومينيوم
88755465
88752073
آلومینیوم پارس
10