قالب سازها

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
0312-5642396
0312-5642597
1
0261-5642597
0261-4704005
2
---
0262-3852879/3852869
0262-38522879
صنایع قالب سازی شایان
3
---
44192515
44190123
گروه مدلسازی و قالبسازی صفوی
4


بازگشت