موتور و گیربکس

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
88614596
88610231 - 5
1
88330381 - 4
88330381 - 4
مهندسی بازرگانی اطلس دیبا - تکووستینگهاوس
2
33919916
33951757-33924084
گشتاور صنعت
3
33935702
33947912
SUMITOMO
5
88674510-12
88674510-12
6
88887809
88662288
7
33914953
33906936
8
88742093
88757174-5
9
3802461
3804844-5
10
88719592
88716914
11
----
88724472-3
88724472-3
12


بازگشت