مدیران و کارشناسان صنعت فولاد

 

نام و نام خانوادگی:غلامحسین صادقی چیکانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
سمت: کارشناس خرید برق و ابزار دقیق
محل کار: شرکت فولاد خوزستان
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
---