مدیران و کارشناسان صنعت فولاد

نام و نام خانوادگی: علی فاتحی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مواد – شناسائی انتخاب مواد فلزی
سمت: مسئول بخش آزمایشهای مخرب و بازرسی فنی
محل کار: شرکت آزمونه فولاد
خلاصه سوابق در صنعت فولاد :
1-سال 1380 شرکت نیما آزمون فولاد – زمینه فعالیت آزمایشهای غیر مخرب
2- سال 81 تاکنون شرکت آزمونه فولاد ، زمینه فعالیت آزمایشهای غیر مخرب – آزمایشهای مخرب – بازرسی فنی


نام و نام خانوادگی: منصور فروغی
مدرک تحصیلی:کارشناسی
رشته تحصیلی: متالورژی
سمت: سرپرست پشتیبانی فنی کیفیت
محل کار: ذوب آهن اصفهان
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
-کار در قسمت طرح قائم در ارتباط با تولید فولاد به روش احیا مستقیم
-کار در قسمت نورد مقاطع ساختمانی در قسمت کیفیت
-کار در قسمت انبار محصولات فولادی در قسمت کیفیت


نام و نام خانوادگی: حسین فخاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
سمت: مدیرعامل
محل کار: شرکت پویش تکنولوژی پولاد
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
از سال 1350 فعالیت در ذوب آهن اصفهان – گذراندن دوره های مختلف کارشناسی و مدیریتی – معاون مدیرعامل  ذوب آهن اصفهان – فعالیت در شرکت ملی فولاد ایران بمدت 3 سال و معاون مدیر عامل در ایران شرکت . هم اکنون  فعالیت در شرکت پویش تکنولوژی پولاد و بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت آسیا گستر بعنوان عضو هیات مدیره