مدیران و کارشناسان صنعت فولاد

نام و نام خانوادگی: فارس هاشم زاده
مدرک تحصیلی: مهندسی صنایع
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
سمت: قائم مقام مدیرعامل
محل کار: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
شرکت مطبوع اینجانب - ارتعاشات صنعتی ایران- در بسیاری از پروژه های فولاد کشور تامین کننده اصلی اتصالات انعطاف پذیر بوده و می باشدنام و نام خانوادگی: علیرضا هاشمی
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
سمت: مدیر
محل کار: صنایع فلزی هادی
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
5 سال مدیریت خرید شرکت نامکار و 3 سال فروشنده آهن آلات