مدیران و کارشناسان صنعت فولاد

نام و نام خانوادگی: محسن حسن زاده
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: مکانیک – تبدیل انرژی
سمت: مدیر QA
محل کار:شرکت KHD
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
-مدیر تضمین کیفیت شرکت KHD-IRAN
-استقرار سیستم مدیریت کیفیت ، تدوین طرح کیفیت پروژه های صنعت سیمان، تدوین رولتهای بازرسی و دستورالعملهای بازرسی تجهیزات صنعت سیمان، آزمونهای غیر مخرب، روشهای جوشکاری و ارزیابی پیمانکاران، بازرسی قطعات و تجهیزات صنعت سیمان، بازرسی بسته بندی و حمل
-مدیر کنترل کیفیت پروژه سیمان حما، تدوین سیستم کیفیت، طرحریزی کیفیت، بازرسی فنی و آموزش
-کارشناس بازرسی و استانداردCNG
- مشارکت و عضویت در کمیته TC22-SC25 جهت استانداردهای CNG
-مدیر کنترل کیفیت در شرکت سازوکار
-استقرار نظام مدیریت کیفیت ، طرحریزی کیفیت و بازرسی فنی و کنترل کیفی پروژه های صنعت نفت و سیمان


نام و نام خانوادگی:سیدمجید حسینی نوید
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
سمت: مدیر ساخت داخلی تجهیزات
محل کار: شرکت KHD
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
-کارشناس فنی شرکت جهاد تحقیقات صنعت
-کارشناس دفتر فنی شرکت سیمان خزر – طرح افزایش ظرفیت 2000 تنی
-نظارت عالیه ساخت تجهیزات پروژه سیمان غرب شرکت خدمات مهندسی فارس و خوزستان
-مدیر فنی شرکت هامبولت وداگ ایرانKHD
-مدیر ساخت داخل شرکت هامبولت وداگ ایرانKHD
-کارشناس ساخت قطعات و تجهیزات صنایع موشکی
-کارشناس طراحی و مهندسی ساخت تجهیزات شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی بهداد

 

نام و نام خانوادگی: سيد بيژن حسيني
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: متالورژي
سمت: مدير توليد
محل کار: فولاد آذربايجان
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
سرپرست ذوب سرب و آلياژ سازي باتريسازي نيرو
مهندس شيفت توليد كارخانه لوله و اتصالات چدني (كلاچ)
نصب و راه اندازي تجهيزات نورد شركت فولاد آذربايجان
مديريت توليد از ابتدا فعاليت (شهريور 79) تا اكنون