مدیران و کارشناسان صنعت فولاد

نام و نام خانوادگی: فرشید جانقربان
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
سمت: مدیریت روابط عمومی
محل کار: شرکت مهندسی قائم سپاهان
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
-عضو انجمن آهن و فولاد ایران
-عضو دفتر هیات مدیره شرکت تکادو از سال 1370 لغایت 1377
-رئیس دفتر شرکت شرکت مهندسی قائم سپاهان از سال 1377 لغایت 1382
-سرپرست منابع انسانی شرکت مهندسی قائم سپاهاناز سال 1385 تاکنون
-عضو هولدینگ صنایع فولادی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان هم اکنون
-عضو انجمن صنایع همگن ریخته گری استان اصفهان بعنوان نماینده شرکت قائم سپاهان
-عضو انجمن متالورژی ایران بعنوان نماینده شرکت قائم سپاهان
-عضو صندوق پژوهش و نوآوری استان اصفهان بعنوان نماینده شرکت قائم سپاهان