مدیران و کارشناسان صنعت فولاد

نام و نام خانوادگی:  حجت الله صالحی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی متالورژی
سمت: سرپرست تعمیرات
محل کار: شرکت مرآت پولاد
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
فعالیت از سال 1378 لغایت 1385 بعنوان سرپرست تعمیرات مکانیک در شرکتهای آرچی صنعت، توانه، بهسازان تحت پوشش شرکت فولاد مبارکه واحد گندله سازی – فعالیت از سال 1385 تا 1387 در شرکت مرآت فولاد بعنوان کارشناس ارشد تعمیرات مکانیک در واحدهای مختلف ذوب آهن اصفهاننام و نام خانوادگی:  سیدعلی صالحیان
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی متالورژی
سمت: کارشناس فنی
محل کار: سایپا
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
سوابق در زمینه تولید و طراحی قطعات خودرو فولادی و غیرفولادی- آهنی و غیرآهنی در مدت حدود 14 سال میباشد و کارشناس دادگستری نیز می باشم

 

نام و نام خانوادگی:  مهران صادقی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
سمت: کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ها
محل کار: گروه ملی صنعتی فولاد ایران
خلاصه سوابق در صنعت فولاد:
کارشناس سفارشات - کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ها