معادن سنگ آهن

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
تاریخ به روز رسانی: 12/07/1390
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
----
88795613
88799159
طرح سنگ آهن جلال آباد
1
0345-4229000
0345-4229001 & 9
2
---
88984182
88984184-5
سنگ آهن گهر زمین
3
0352-4224101
0352-4223001-5
4
0351-7249144
0351-7249191
5
---
---
---
چغارت
6
0511 - 8427008
0511 - 8444051
7
--
0311 - 6262551
0311 - 6275009
8
maadan-razavi@redrazavi
.org
0511 - 6080931
0511 - 6080931
9
0341-2111115&
2117732
0341-2117747&
2110007
معادن زغالسنگ کرمان
10
- - - میش دوان 11
[email protected] 22018449 - 52 22018449 - 52 مادکانسار 12