صنایع سرب و روی

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
فعالیت
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
توليد روي
[email protected]
88540093
88540094 & 88730772
توسعه معادن روی ایران
1
---
----
88723534
88723161 & 88719075
سرب و روی ایران
2
تولید كنسانتره سرب
---
---
88500270
معدنی دماوند - سرب دونا
3
تولید كنسانتره سرب
---
---
0323 - 2253869
سرب نخلک
4
تولید كنسانتره سرب و روي 
---
---
88662157-9
سرب راونج
5
تولید كنسانتره سرب و روي
---
---
0351-8245923
سرب و روی مهدی آباد یزد
6
تولید كنسانتره سرب و روي
---
---
0866225-3366-3435
معدن سرب لکان
7
تولید كنسانتره سرب و روي
---
---
0851-2233058
سرب و روی آهنگران - معادن سرمک
8
تولید كنسانتره سرب و روي
---
---
0241-7295056-9
سرب و روی زنجان
9
تولیدکننده شمش رویSHG با خلوص 99.995
[email protected]
0351-6267710
0351-6260166
ذوب و روی بافق
10
تولید شمش روی
[email protected]
0241-2383444
0241-2383266
ذوب روی سدید زنجان
11
تولید ورق و شمش روی
-
-
-
روی گداز زنجان
 
تولید شمش روی
--
0241-2383221
0241-2383220
روی کاوان زنجان