فولاد در بورس

تاریخ
آخرین قیمت
نام شرکت
1391/04/08
460
پارس متال
1391/04/02
2331
توکا فولاد
1391/04/07
5513
چادرملو
1391/1/01
1273
ریخته گری ایران
1391/04/07
1774
فولاد کاویان
1391/04/07
1853
قطعات فولادی
1391/04/03
1467
گروه صنعتی سدید
1391/04/08
1252
لوله سدید
1391/02/31
6527
گل گهر
1391/04/07
559
نورد و لوله اهواز

آخرین تاریخ به روز رسانی: 08/04/1391