بهسید وحید سید علی در گفت و گو با خبرنگار دنیای معدن تصریح کرد: ضرورتی برای ابراز نگرانی در روند بهره برداری از معدن گوزل دره وجود ندارد ، چون تمامی فعالیت ها بر پایه روش های استاندارد اسافزايش انتظارات تورمي بهاي شمش فولاد را ۲۰ هزار توماني كرد و به اين ترتيب شمش فولاد در سقف نرخ ۵ ماهه جاخوش كرد. اين رشد قيمتي از رونق بازار مقاطع طويل فولادي حمايت كرد و زمينه افزايش بهاي اين محصولات در بازار آزاد را فراهم كرد. در شرايطي كه تعديل نرخ ارز و بازگشت انتظارات تورمي مثبت حامي رشد بهاي شمش و محصولات فولادي شده، احتمال عقبگرد قيمت‌ها در ميان مدت در صورت توقف تب جريان صعودي در بازار ارز وجود دارد. رينگ شمش فولاد در دومين هفته از بهمن ماه رونقي دوچندان به خود ديد؛ به نحوي كه اغلب محصولات عرضه شده در اين بازار مورد معامله قرار گرفت؛ كاهش عرضه به دليل افت توليد و ايجاد جريان افزايشي در بازار به تبعيت از سيگنال‌هاي ارزي عامل رونق رينگ شمش فولاد بود. بررسي داده‌هاي رينگ فيزيكي بورس كالاي ايران از عرضه ۱۶۷ هزار تن شمش فولاد با قيمت پايه‌اي در بازه ۱۸ هزار و ۶۸۰ تومان تا ۱۹ هزار و ۴۵۷ تومان در رينگ صنعتي بورس كالاي ايران حكايت دارد. ميزان عرضه شمش فولاد در رينگ فيزيكي بورس كالا نسبت به حجم معمول هفتگي كاهش داشته است، اين افت عرضه عمدتا از كاهش توليد واحدهاي فولادي متاثر از محدوديت در تامين آهن‌اسفنجي و گاز رقم خورده است و خود عاملي در جهت رونق شمش فولاد شده است. براي ۱۶۷ هزار تن شمش فولاد عرضه شده در رينگ فيزيكي بورس كالاي ايران، تقاضايي بالغ بر ۳۱۵ هزار تن از سوي متقاضيان به ثبت رسيد كه در نهايت به فروش ۱۶۵ هزار تن محصول از اين بازار انجاميد؛ به اين ترتيب نسبت حجم معامله به عرضه در رينگ هفته گذشته به ۹۸,۷ درصد رسيد كه رقم قابل توجهي براي اين بازار تلقي مي‌شود. ميانگين قيمت فروش شمش فولاد از اين بازار در روز گذشته به ۲۰ هزار و ۴۱۸ تومان رسيد؛ اين رقم بيشترين بهاي فروش شمش فولاد از اين بازار پس از نيمه شهريور امسال بود و به اين ترتيب بهاي شمش فولاد به سقف قيمت ۵ ماه اخير خود صعود كرد. با احتساب ماليات ارزش افزوده و كارمزد اركان بورس، قيمت تمام شده فروش شمش فولاد از رينگ فيزيكي بورس كالاي ايران به ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان مي‌رسد؛ به اين ترتيب ميانگين قيمت تمام شده فروش شمش براي نوردكاران اين رقم خواهد بود. با در نظر گرفتن هزينه حمل حداقلي برابر ۶۰۰ تومان و هزينه تبديلي برابر ۱.۱ درصد بهاي شمش فولاد، نرخ تمام شده توليد ميلگرد از اين شمش فولاد به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازاي هر كيلوگرم خواهد رسيد. به اين ترتيب گراني شمش، محرك رشد بهاي مقاطع طويل فولادي در بازار آزاد شده است. البته در شرايط كنوني بازار آزاد مقاطع طويل فولادي با انباشت محصول ارزان‌تر مواجه است و رشد بهاي شمش، زمينه افزايش آهسته بهاي مقاطع طويل فولادي را فراهم كرده است.
WWW.IRANSTEEL.NET