در سالیان اخیر روند تولیدات در فعالیت های معدنی به گونه ای بوده که ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش، تناسبی با ظرفیت های موجود ندارد. کارشناسان نبود توازن در این بخش را ناشی از عوامل و دلایل مختلفی می دانندکه از جمله آن ها می توان به روند کاهشی سرمایه‌گذاری، ضعف نوآوری و تکنولوژی و فقدان ‌توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه اشاره کرد. بر اساس تعاریف موجود منظور از ارزش افزوده افزایشی است که در ارزش یک محصول در حین انجام یک مرحله تولیدی ایجاد می‌شود. بررسی‌‌‌‌ها حاکی از آن است که به دلیل کمبود ‌استفاده از تکنولوژی در بخش معدن بسیاری از مواد معدنی که ظرفیت تبدیل‌شدن به کالای با ارزش‌افزوده را دارند، به ‌عنوان باطله مورد‌ استفاده قرار نمی‌گیرند.
WWW.IRANSTEEL.NET