این شرکت با رشد تولید به ‌رغم افزایش محدودیت‌های انرژی در مقایسه با سنوات قبل، رشد فروش داخلی و صادراتی، ثبت ۶۵ رکورد کمی و کیفی تولید، رشد ارزش بازار در تابلوی فرابورس و دستاوردهای بزرگ در پیشبرد طرح‌های توسعه در عملکرد ۱۴۰۲ خود همراه بود. کل تولیدات «فجهان» در سال ۱۴۰۲ به ۲.۲میلیون تن رسید که حاکی از رشد یک درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ است و این رشد تولیدات در حالی محقق شد که محدودیت‌های انرژی نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته بود. درآمد فروش داخلی جهان فولاد سیرجان نیز در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان رسید که ۳۳ درصد بیش از سال ۱۴۰۱ است. حجم تولید میلگرد به‌عنوان محصول نهایی در شرکت جهان فولاد سیرجان در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۶۴ هزار تن رسید. ارزش صادرات مستقیم این شرکت در سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از جهش ۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ است. ارزش بازار «فجهان» روی تابلوی معاملات فرابورس نیز در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۴۵.۹ میلیارد ریال رسید که رشد ۲۶ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.
WWW.IRANSTEEL.NET