دنیای معدن: تضعیف و آسیب تقاضای فولاد اتحادیه اروپا در سال 2022

دنیای معدن: تضعیف و آسیب تقاضای فولاد اتحادیه اروپا در سال 2022 : عنوان 
1400/11/23 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، تقاضای مصرف کنندگان نهایی، به ویژه در بخش خودرو، حداقل تا اواسط سال 2022 تحت تاثیر مسائل زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت انرژی قرار خواهد گرفت. مصرف ظاهری فولاد اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل برای چهارمین فصل متوالی با 14.3 درصد افزایش به 36 میلیون تن رسید، اگرچه این رقم از 40 میلیون تن مصرف ثبت شده در سه ماهه دوم سال کمتر بوده است. آقای Axel Eggert مدیر کل یوروفر در یادداشتی گفت: این روند مثبت در صنایع مصرف کننده فولاد و تقاضای فولاد از پایان سال 2020 مشاهده شد و ادامه یافت اما چشم انداز در حال بدتر شدن است. اختلالات مداوم زنجیره تامین، افزایش سرسام‌آور قیمت‌های انرژی و کربن و همچنین تداوم تورم، بهبود حوزه فولاد را در معرض خطر قرار داده است. در ترکیب با سیاست‌های فعلی اتحادیه اروپا در زمینه آب و هوا و انرژی، اینها اجزا و عناصر تشکیل دهنده یک ترکیب خطرناک هستند که ممکن است اروپا را به سمت یک بحران ساختاری و خروج صنایع از اروپا سوق دهد. در مقایسه با آخرین چشم انداز منتشر شده یوروفر در اکتبر 2021، شایان ذکر است که استفاده ظاهری فولاد در سال گذشته بیش از حد انتظار بهبود یافت در حالی که چشم انداز سال 2022 تا حدودی کاهشی است. در ماه اکتبر، این انجمن انتظار داشت تقاضای ظاهری فولاد به 146 میلیون تن برسد درحالی که به 147 میلیون تن رسید. برای سال 2022 در اکتبر چشم انداز به 153 میلیون تن اشاره داشت در حالی که این انجمن آخرین چشم انداز خود را برای سال جاری به 152 میلیون تن کاهش داده است. تحویل بازار داخلی اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم 2021 حدود 6.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، اما از رشد 40 درصدی در سه ماهه دوم کندتر بوده است. واردات فولاد اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم به دنبال رشد 45 درصدی در سه ماهه دوم، 47.7 درصد افزایش یافت. رشد تولید بخش مصرف کننده نهایی فولاد از 29.2 درصد در سه ماهه دوم به 3.2 درصد در سه ماهه سوم کاهش یافت. یوروفر در پایان اعلام کرد: وضعیت کنونی، بهبود شرایط را به خطر می‌اندازد و چشم‌انداز کلی صنایع مصرف‌کننده فولاد را حداقل تا نیمه اول سال 2022 دچار ابهام می‌کند.