دنیای معدن: تأمین برق واحدهای احیا از پست برق حدید شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌ گهر

دنیای معدن: تأمین برق واحدهای احیا از پست برق حدید شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌ گهر : عنوان 
1400/12/07 : تاریخ انتشار
دنیای معدن: عملیات برق‌رسانی به واحدهای احیا گوهر و کوثر از پست برق حدید شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در روز چهارشنبه ۴ اسفند انجام‌ گردید و از این پس مصرف واحدهای احیا که ۶۰ مگاوات می‌باشد توسط پست حدید صورت می‌پذیرد؛ لازم به ذکر است تغذیه واحدهای احیا گوهر و کوثر تاکنون از پست برق پرورش گل‌گهر انجام می‌گرفت