صداوسیما: تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی فولاد مبارکه رسید

صداوسیما: تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی فولاد مبارکه رسید : عنوان 
1400/12/08 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی امروز (٣ اسفندماه) با موضوع «تعالی و نوآوری پایدار سازمانی» در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار شد و سازمان‌های سرآمد در بخش‌های ساخت و تولید، خدمات، آموزش و عمومی پس از ارزیابی توسط کارشناسان انتخاب شدند که شرکت فولاد مبارکه توانست در بخش تولید، تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی کشور را به دست آورد. معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه، حفظ سطوح بالای تعالی را از دست‌یابی به آن سخت‌تر دانست و گفت: در فولاد مبارکه از طریق طراحی سیستم‌های مدیریتی، توسعه فرهنگ مشارکت و حل مسأله و کار تیمی و ایجاد ساختار تحول، همواره تلاش شده تا به حرکت در مسیر رشد و تعالی خللی وارد نشود و حضور در سطوح بالای تعالی سازمانی طی ۲۰ سال گذشته، نشان از موفقیت این الگوست. محمد ناظمی هرندی افزود: گسترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت‌های سازمانی در فولاد مبارکه از سیاست‌های اصلی این سازمان است و حضور ۱۰ شرکت از گروه فولاد مبارکه در فرآیند ارزیابی سال ۱۴۰۰ ناشی از این مهم است.