فارس: ساخت کارخانه گندله سازی مجتمع فولاد نی ریز

فارس: ساخت کارخانه گندله سازی مجتمع فولاد نی ریز : عنوان 
1400/12/18 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیر عامل مجتمع فولاد غدیر نی ریز گفت: کارخانه گندله سازی مجتمع فولاد غدیر با اعتبار ۱۱۰ میلیون یورو در شهرستان نی ریز ساخته می‌شود. مصطفی پور افزود: با بهره برداری از این طرح در ۲ سال آینده برای ۱۴۰ نفربه صورت مستقیم شغل ایجاد می‌شود. وی با بیان اینکه ظرفیت تولید واحد گندله سازی سالانه دو و نیم میلیون تن است، گفت: واحد فولاد سازی مجتمع فولاد غدیر نی ریز نیز با ظرفیت یک میلیون تن فولاد در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.