معدن24: تولید بیش از 11.6 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تر در چادرملو

معدن24: تولید بیش از 11.6 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تر در چادرملو : عنوان 
1400/12/23 : تاریخ انتشار
بررسی آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو، کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره سنگ آهن حاکی از تولید 11 میلیون و 672 هزار و 490 تن کنسانتره سنگ آهن تر در این مجتمع از ابتدای امسال تا پایان شانزدهمین روز از اسفندماه است. به گزارش روز ‌شنبه سایت خبری- تحلیلی معدن24، در این مدت 16 میلیون و 256 هزار و 30 تن سنگ آهن در کارخانه مصرف شد که منجر به تولید 11 میلیون و 672 هزار و 490 تن کنسانتره سنگ آهن تر شد. در این مدت 10 میلیون و 650 هزار و 690 تن کنسانتره سنگ آهن خشک (مبنای فروش) ‌تولید شد. در مدت یاد شده، 8 میلیون و 108 هزار و 886 تن کنسانتره سنگ آهن تر به مراکز مصرف حمل و 3 میلیون و 971 هزار و 562 تن کنسانتره سنگ آهن تر به کارخانه گندله سازی حمل شد. فروش کنسانتره خشک این مجتمع در مدت یاد شده 7 میلیون و 441 هزار و 145 تن بود. همچنین تولید و فروش آپاتیت تر به عنوان یک محصول فرعی در این مدت به ترتیب 61 هزار و 47 تن و 82 هزار و 646 تن به ثبت رسیده است.