معدن24: بازار جذاب فولاد و سنگ آهن در چین

معدن24: بازار جذاب فولاد و سنگ آهن در چین : عنوان 
1401/01/27 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز پنجشنبه با 1.40 دلار افزایش 152.80 دلار معامله شد به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 1.40 دلار افزایش 152.80 دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 1.40 دلار افزایش 176.30 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 5.12 دلار افزایش 762.42 دلار معامله شد شمش روی با 42.50 دلار کاهش 4472 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ بدون تغییر 476 دلار معامله شد.