صداوسیما: افزایش ۲۵ درصدی محصولات مجتمع کارخانه صبا فولاد سفیدشت

صداوسیما: افزایش ۲۵ درصدی محصولات مجتمع کارخانه صبا فولاد سفیدشت : عنوان 
1401/01/28 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کارخانه صبا فولاد استان گفت: سال گذشته تولید محصول در این افزایش ۲۵ درصدی در مجتمع کارخانه صبا فولاد سفیدشتکارخانه با وجود سه ماه تعطیلی به دلیل مصرف بهینه برق و گاز به ۲۱۰ هزار تن رسید. آقای زمانی افزود: عمده محصول این کارخانه میلیگرد است و سال ۹۹ هم تولید محصول در این کارخانه ۲۱۰ هزار تن بود. به گفته وی، ۱۱ هزار تن از محصول تولیدی این کارخانه به روسیه، ارمنستان، لبنان، عراق و آسیای میانه صادر شده است. مدیر کارخانه صبا فولاد استان افزود: در این مجتمع فولادی ۲۱۰ نفر مشغول بکارند. صبا فولاد سفیدشت در فاصله ۴۵ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.