معدن24: سقوط آزاد قیمت جهانی فلزات و سنگ آهن

معدن24: سقوط آزاد قیمت جهانی فلزات و سنگ آهن : عنوان 
1401/02/06 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز دوشنبه با 14.75 دلار کاهش 135.75 دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 14.75 دلار کاهش 135.75 دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با 14.75 دلار کاهش 160.30 دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با 22.87 دلار کاهش 730.55 دلار معامله شد شمش روی با 235.50 دلار کاهش 4279.50 دلار قیمت خورد. زغال‌سنگ با 2 دلار کاهش 489 دلار معامله شد