معدن24: دیدار مدیران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

معدن24: دیدار مدیران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر : عنوان 
1401/02/06 : تاریخ انتشار
جلسه مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی و مدیران هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر روز گذشته به میزبانی شرکت سنگ آهن تشکیل شد. در این نشست، مسائل شرکت نوظهور و سرمایه‌گذاری مشترک میان دو مجموعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مهندس مجتبی حمیدیان مدیرعامل و مهندس سجاد طهماسبی عضو هیأت‌مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی با دکتر ابوتراب فاضل مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر، دکتر فرشاد و دکتر مرتضایی اعضای هیأت‌مدیره هلدینگ غدیر و عبدالرضا محمودپور مدیرعامل شرکت صنایع معدنی نوظهور کویر بافق دیدارو در خصوص مسایل و مشکلات شرکت نوظهور و سرمایه گذاری دو شرکت گفت‌وگو کردند. در این نشست موضوعات متعددی همچون : تأمین مالی با هدف راه‌اندازی پروژه آهن اسفنجی و پرداخت حقوق دولتی معوقه شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به همکاری مشترک و هم‌افزایی میان مجموعه‌ها تاکید شد.