دنیای معدن: فولاد سبز، مسیر احیا مستقیم با هیدروژن

دنیای معدن: فولاد سبز، مسیر احیا مستقیم با هیدروژن : عنوان 
1401/02/17 : تاریخ انتشار
دنیای معدن: شرکت ام ام اییMME با توجه به مسئولیت ذاتی خود در توسعه و بومی سازی تکنولوژی ها، در حوزه نوین فولاد سبز پیش قدم شده است و در بخش فرآیند، تحقیقات اولیه را جهت روشن سازی تمام زوایای تکنولوژیکی احیا مستقیم با هیدروژن(فولاد سبز) آغاز کرده است. به گزارش دنیای معدن، ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی گازی، می تواند اقدامات بسیار موثری در این زمینه داشته باشد چراکه هم دانش طراحی و هم دانش بهره برداری در داخل کشور ایران نهادینه شده است.