دنیای معدن: فولاد پس از نفت خام دومین نهاده تولید در اقتصاد جهان است

دنیای معدن: فولاد پس از نفت خام دومین نهاده تولید در اقتصاد جهان است : عنوان 
1401/02/19 : تاریخ انتشار
علیرضا بختیاری، مدیر مسئول گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد در دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران گفت: فولاد پس از نفت خام دومین نهاده تولید در اقتصاد جهان محسوب می شود. وی افزود: با کاهش ۶.۷ درصدی تولید فولاد در جهان تحت تاثیر جنگ اوکراین طبق روال همیشه چین لیدر اصلی بازار برای مقاصد جدید است. همچنین به رغم امواج پراکنده پاندمی، تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۱ بهبود یافته و مصرف فولاد در اروپا و ایالات متحده افزایش یافته است. بدون حضور در بازار جهانی قدرت رقابت پذیری این صنعت کاهش می‌یابد. صنعت فولاد در ایران به عنوان بخش راهبردی می‌تواند موتور پیشران صنعت کشور به ویژه در شرایط تحریم باشد. در شرایطی که پس از آغاز جنگ اوکراین چین و ترکیه با وضع مشوق های صادراتی تلاش کردند جای روسیه را در بازار جهانی پر کنند وضع تعرفه صادراتی در داخل موجب بروز مشکل برای صادرات محصول تولید کنندگان داخلی شده است.