دنیای معدن: فولاد هرمزگان و حذف رقبا با افزایش کیفیت محصول نهایی

دنیای معدن: فولاد هرمزگان و حذف رقبا با افزایش کیفیت محصول نهایی : عنوان 
1401/02/31 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، آهن اسفنجی یکی از حلقه های مهم در زنجیره ارزش فولاد است که گاها در بازار مربوط به خود با تنش هایی مواجه شده و کمبود آن یا کاهش کیفیت، توانسته بازار محصول نهایی را دستخوش تغییر کرده و کار فولادی ها را دشوار کند. درواقع باتوجه به لزوم تامین برق و گاز برای واحدهای آهن اسفنجی، سال گذشته سال سختی برای تولید کنندگان این محصول بود اما در آن سوی ماجرا، آهن اسفنجی اصلی ترین ماده اولیه برای شمش فولاد است و تامین به موقع آن در نهایت به تامین بازار داخلی و صادراتی فولاد ختم می شود. اما در آن سوی ماجرا و در کنار بحران انرژی، تولید آهن اسفنجی با کیفیت می تواند تضمینی برای عرضه شمش فولادی با کیفیت به بازار باشد. شاید این موضوع در حوزه صادرات بیشتر حائز اهمیت باشد، زیرا کیفیت حرف اول را در افزایش توان رقابتی می زند و می تواند حضور در بازارهای صادراتی را دستخوش تغییر کند. در همین راستا شرکت های بزرگ فولادسازی که بیشتر با نگاه صادرات محور فعالیت دارند، باید کیفیت مواد اولیه را به صورت دقیق بررسی کرده تا در نهایت محصول نهایی مطابق با استانداردهای جهانی راهی بازار شود. فولاد هرمزگان به عنوان یکی از فولادسازان بزرگ با توجه به قرار گیری در منطقه ویژه اقتصادی، رویکرد اصلی خود را بر پایه صادرات گذاشته و در سال های اخیر تلاش کرده است با ارتقای شرایط واحد تحقیق و توسعه کیفیت محصول نهایی خود را افزایش دهد. اما اهمیت کیفیت بالای آهن اسفنجی تولیدی در فولاد هرمزگان تبعات مثبتی را برای این شرکت به همراه دارد که باید از تمامی زوایا به آن پرداخته شود. بی تردید افزایش کیفیت محصول نهایی می تواند توان رقابتی این شرکت در بازارهای جهانی به ویژه در بازارهای منطقه که امروز ترکیه تلاش بر سهم خواهی بیشتر دارد را بیشتر کند. در شرایط فعلی و پس از شروع تنش میان روسیه و اکراین، ترکیه تکاپوی بیشتری برای حضور در بازار داشته و این موضوع توانست تمایل کشورهایی همچون عراق را به محصول ایرانی کاهش دهد. حال در این میان اگر محصول با کیفیت بیشتر به بازار عرضه شود، می توان منتظر افزایش درآمدهای صادراتی فولاد هرمزگان بود. اما در آن سوی ماجرا و در داخل با توجه به افزایش قیمت دلار در پی رایزنی هایی درباره نتایج مذاکرات، به نفع شرکت های صادراتی و سهام داران آنها شده است که فولاد هرمزگان هم در این میان می تواند با افزایش صادرات خود ارزآوری بیشتری داشته و سود بیشتری را از آن خود کند. اتفاقی که در نهایت سهام داران هرمز را هم خرسند خواهد کرد. در بخشی دیگر به بازار داخلی فولاد هرمزگان باید پرداخت. بازاری که در پی اشباع شدن و رکود در بخش مسکن رقابت برای فولادی ها را سخت تر می کند و بررسی کیفیت می تواند در اولویت خریدار قرار بگیرد. در واقع سیاست افزایش کیفیت مواد اولیه در فولاد هرمزگان می تواند شرایط را برای رقبای دیگر سخت تر کند اما امروز این مجموعه می داند برای تصاحب بیشتر بازار باید با سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، تولید محصولات نهایی خود را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهد