منیبان: تولید فولاد کشور در سال جدید افزایشی آغاز شد

منیبان: تولید فولاد کشور در سال جدید افزایشی آغاز شد : عنوان 
1401/03/01 : تاریخ انتشار
به گزارش منیبان، طبق آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به ایسنا، در نخستین ماه از سال جدید میزان تولید کل مقاطع تخت فولادی (ورق‌های گرم، سرد و پوشش‌دار) و محصولات فولادی بیشترین میزان افزایش تولید را داشته‌ و در مقابل کمترین میزان مقاطع طویل فولادی در این مقایسه آمار به خود اختصاص داده‌اند. در فروردین ماه امسال در مجموع ۸۶۸ هزار تن مقاطع تخت فولادی تولید شده است که نسبت به ۸۱۰ هزار تن تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد هفت درصدی داشته است. پس از آن محصولات فولادی نیز با رشد پنج درصدی از یک میلیون و ۷۴۹ هزار تن در فروردین ماه سال گذشته به یک میلیون و ۸۳۰ هزار تن رسیده و پنج درصد معادل ۸۱ هزار تن بر تولید این محصول افزوده شده است.