دنیای معدن: طوفان پایان‌ناپذیر تولید در فولاد سبا

دنیای معدن: طوفان پایان‌ناپذیر تولید در فولاد سبا : عنوان 
1401/03/03 : تاریخ انتشار
دنیای معدن: افتخارآفرینان مجتمع فولاد سبای فولاد مبارکه در اردیبهشت‌ماه موفق شدند با تولید ١٣٤ هزار و ٥٠٠ تن آهن اسفنجی، رکورد تولید ماهیانه در دومین ماه سال را به ثبت رسانده و رکورد قبلی تولید ماهیانه این محصول به میزان ١٣٣ هزار و ٦٩ تن که در فروردین‌ماه ١٤٠١ محقق شده بود را ارتقا دهند.