بازار: واردات فولاد از روسیه

بازار: واردات فولاد از روسیه : عنوان 
1401/03/07 : تاریخ انتشار
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تهاتر کالایی با روسیه، واردات فولاد از مهمترین برنامه هاست که بزودی انجام می‌شود. به گزارش بازار، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت افزود: در حوزه معدن, استخراج سنگ آهن وضعیت مناسبی دارد اما ذخایر معدنی دیگر مانند روی, سرب و آلومینیم رو به اتمام است، لذا با مذاکراتی که با کشورهای مختلف انجام دادیم قرار شد با روسیه تهاتر کالایی داشته باشیم. وی با بیان اینکه شرکت های خودروسازی روسیه، مشکلات تولید قطعات خودرو دارند، گفت: زمینه برای صادرات این قطعات به روسیه مهیاست ضمن اینکه ما در زمینه توربین های گازی ایران، فناوری های خوبی کسب کرده ایم که ثمره آن امضای قرار داد با نیروگاه های روسی برای تعمیرات این توربین هاست که در ازای این صادرات، می توانیم مواد اولیه فولاد وارد کنیم.