دنیای معدن: تهدید بزرگ معضل انرژی برای صنعت فولاد کشور

دنیای معدن: تهدید بزرگ معضل انرژی برای صنعت فولاد کشور : عنوان 
1401/03/10 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، سال گذشته بیش از ۶۳۰ هزار تن تولید برنامه‌ریزی‌شده‌ فولاد خوزستان به واسطه‌ محدودیت‌های انرژی از دست رفت. این در حالی است که تولیدات فولاد خوزستان با نگاه اولویت تامین داخل‌، صادرات‌محور است. در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار در صنعت فولاد ارزآوری داشتیم. مجموعه فولاد خوزستان به واسطه موقعیت راهبردی که در کشور دارد، توانسته ۱.۴ میلیارد دلار از این ارزآوری را به خود اختصاص دهد که نزدیک به ۳ درصد کل ارزآوری کشور محسوب می‌شود. سال گذشته بیش از ۶۳۰ هزار تن تولید برنامه‌ریزی‌شده‌ فولاد خوزستان به واسطه‌ محدودیت‌های انرژی از دست رفت. این در حالی است که تولیدات فولاد خوزستان با نگاه اولویت تامین داخل‌، صادرات‌محور است. در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار در صنعت فولاد ارزآوری داشتیم. مجموعه فولاد خوزستان به واسطه موقعیت راهبردی که در کشور دارد، توانسته ۱.۴ میلیارد دلار از این ارزآوری را به خود اختصاص دهد که نزدیک به ۳ درصد کل ارزآوری کشور محسوب می‌شود. ابراهیمی گفت: در سنوات گذشته طرح‌های توسعه‌ای که در صنعت فولاد اجرایی شده، به این صورت بوده که شرکت‌های معدنی به جای اینکه به کارهای اکتشافی بپردازند، به تولید فولاد روی آورده‌اند، در حالی که طرح‌های توسعه می‌بایستی در استان خوزستان متمرکز شود، ولی استان‌های دارای معدن که می‌بایست طرح‌های اکتشافاتی را دنبال کنند به پایین دست زنجیره روی آورده‌اند. توسعه نباید با نگاه جزیره‌ای و بدون توجه به زیرساخت‌ها صورت پذیرد. شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور به گونه‌ای است که طرح‌های توسعه‌ای فولادی باید در مناطقی باشد که دسترسی به منابع انرژی مانند آب‌، برق و گاز را داشته باشند. از طرفی نزدیکی به مرزها و وجود بنادر هزینه‎های حمل و نقل و صادرات را به میزان قابل توجه‌ای کاهش می‌دهد.