معدن24: تولید بیش از ۲.۵ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تر در چادرملو

معدن24: تولید بیش از ۲.۵ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تر در چادرملو : عنوان 
1400/03/22 : تاریخ انتشار
بررسی آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو، کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره سنگ آهن حاکی از تولید ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۸۶۰ تن کنسانتره سنگ آهن تر در این مجتمع از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان شانزدهمین روز از خرداد ماه است. به گزارش روز ‌چهارشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، در این مدت ۳ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۹۳۹ تن سنگ آهن در کارخانه مصرف شد که منجر به تولید ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۸۶۰ تن کنسانتره سنگ آهن تر شد. در این مدت ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۹۰۴ تن کنسانتره سنگ آهن خشک (مبنای فروش) ‌تولید شد. در مدت یاد شده، یک میلیون و ۴۱۹ هزار و ۷۳۲ تن کنسانتره سنگ آهن تر به مراکز مصرف حمل و یک میلیون و ۵۹ هزار و ۵۳۴ تن کنسانتره سنگ آهن تر به کارخانه گندله سازی حمل شد. فروش کنسانتره خشک این مجتمع تا پایان شانزدهمین روز از خردادماه یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۸۵۵ تن بود. همچنین در این مدت ۹ هزار و ۸۸۲ تن آپاتیت به عنوان یک محصول فرعی از سوی چادرملو به فروش رفت.