معدن24: قیمت فولاد و سنگ آهن در چین قرمز پوش شد

معدن24: قیمت فولاد و سنگ آهن در چین قرمز پوش شد : عنوان 
1400/03/22 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز جمعه با ۲.۳۰ دلار کاهش ۱۴۱.۵۵ دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با ۲.۳۰ دلار کاهش ۱۴۱.۵۵ دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با ۲.۳۰ دلار کاهش ۱۶۲.۰۵ دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با ۴.۳۸ دلار کاهش ۶۸۳.۷۸ دلار معامله شد زغال‌سنگ با ۷.۵۰ دلار کاهش ۳۳۱ دلار معامله شد.