دنیای معدن: تعلیق داوطلبانه فعالیت کارکنان روسی انجمن جهانی فولاد

دنیای معدن: تعلیق داوطلبانه فعالیت کارکنان روسی انجمن جهانی فولاد : عنوان 
1400/03/24 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، این تحریم ها ارائه مستقیم یا غیرمستقیم کمک‌های فنی، خدمات واسطه گری، تأمین مالی یا کمک مالی را به روسیه ممنوع می‌کند. این انجمن اظهار داشت که به ما توصیه شده که عضویت در این انجمن به منزله «کمک فنی» است. به گفته سخنگوی این سازمان از نظر قانون اساسی و به لحاظ سیاسی بی طرف هستند و به دلیل نیاز به رعایت قوانین اتحادیه اروپا این اقدام را انجام می دهد. به گفته وی اعضای روسی خود را اخراج یا تعلیق نکرده‌ اند، بلکه به یک توافق رضایت‌بخش متقابل با آنها رسیده‌اند که در آن به‌طور داوطلبانه و موقت به «عضو منفعل» تبدیل می‌شوند. زمانی که قانون اتحادیه اروپا این اجازه را بدهد، همه دسترسی‌ها به پلتفرم‌های انجمن جهانی فولاد بازگردانده می‌شود.