دنیای معدن: تامین مالی فولاد سفیدشت با هدف تسریع در روند راه اندازی واحد فولادسازی

دنیای معدن: تامین مالی فولاد سفیدشت با هدف تسریع در روند راه اندازی واحد فولادسازی : عنوان 
1400/03/30 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، محمود ارباب زاده افزود: با تحقق این مهم، اجرای طرح توسط پیمانکاران واحد فولادسازی سرعت می یابد. وی گفت: اکنون میزان پشیرفت فیزیکی واحد فولادسازی 91درصد است. پیش بینی تولید 85 هزار تن آهن اسفنجی در خرداد مدیر مجتمع فولاد سفیددشت در خصوص وضعیت تولید آهن اسفنجی در واحد احیای مستقیم فولاد سفیددشت اظهار داشت: به رغم محدودیت های برق رسانی در این منطقه، اما تولید محصول مطابق با برنامه در حال انجام است. ارباب زاده ادامه داد: پیش بینی می شود میزان تولید آهن اسفنجی در پایان خردادماه جاری به 85 هزار تن برسد.