ایلنا: برگزاری جلسه هم اندیشی فولاد هرمزگان و گروه توکا فولاد

ایلنا: برگزاری جلسه هم اندیشی فولاد هرمزگان و گروه توکا فولاد : عنوان 
1401/05/01 : تاریخ انتشار
به گزارش ایلنا، معروفخانی مدیرعامل فولاد هرمزگان ضمن تشکر از همکاری گروه توکا در انجام فعالیت های پیمانکاری فولاد هرمزگان این دو شرکت را از یک خانواده دانست و هماهنگی بیشتر هر دو شرکت را در. راستای رسیدن به اهداف استراتژیک سازمانی ، خواستار شد. معروفخانی در ادامه نتیجه توجه به کارکنان را بالارفتن رضایت مندی آنان و افزایش بهره وری سازمانی دانست و ضمن اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زحمتکش ترین قشر هر جامعه ای کارگران آن جامعه هستند گفت: حضور پر رنگ مدیران شرکت های پیمانکاری فولاد هرمزگان در بین کارکنان پیمانکاری متبوع خود که شاغل در این شرکت می باشند و‌ حفظ کرامت و حل مشکلات آنان ، علاوه بر عمل آموزه های دینی، باعث قدردانی از کارکنان و افزایش رضایت پرسنلی و در نتیجه تسریع در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانی می شود. معروفخانی ثبت رکوردهای متنوع و موفقیت های گوناگون در سال گذشته در کنار همه سختی ها و کمبودها را نتیجه افزایش رضایت کارکنان دانست. وی از همراهی هیئت مدیره فولاد هرمزگان در فرایند تعالی این شرکت، قدردانی کرد.