جدیدپرس: افزایش ۳ تا ۱۶ درصدی مصرف فولاد در کشور

جدیدپرس: افزایش ۳ تا ۱۶ درصدی مصرف فولاد در کشور : عنوان 
1401/05/18 : تاریخ انتشار
بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفته، از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بالغ ۲۹ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده است که از این میزان ۳.۲ میلیون تن صادر و الباقی صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور در این مدت نسبت به سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۹ درصدی داشته است. از ابتدای فروردین ماه تا پایان خرداد ۱۴۰۱ در مجموع هشت میلیون و ۵۷۵ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانی) تولید شده که از این میزان با رشد سه درصدی نسبت به مصرف شمش در سه ماهه ابتدایی سال گذشته (شش میلیون و ۴۵۷ هزار تن) به شش میلیون و ۶۷۲ هزار تن برای مصراف داخلی رسیده و کمترین میزان رشد مصرف را داشته است. پس از آن طی سه ماهه ابتدایی امسال از دو میلیون و ۵۲۱ هزار تن مجموع مقاطع تخت فولادی تولیدی، دو میلیون و ۴۸۹ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به دو میلیون و ۳۳۸ هزار تن مصرفی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته شش درصد بیشتر است. در مدت مذکور سال جاری، تولید محصولات فولادی پنج میلیون و ۶۷۳ هزار تن ثبت شده که پنج میلیون و ۲۲۱ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ که چهار میلیون و ۶۷۲ هزار تن بوده، ۱۲ درصد افزایش مصرف را رقم زده است.