معدن24: تغییر جهت نرخ جهانی سنگ آهن

معدن24: تغییر جهت نرخ جهانی سنگ آهن : عنوان 
1401/05/18 : تاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز جمعه با ۳.۱۵ دلار افزایش ۱۰۶.۹۵ دلار معامله شد. به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با ۳.۱۵ دلار افزایش ۱۰۶.۹۵ دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با ۳.۱۵ دلار افزایش ۱۱۸.۴۵ دلار معامله شد. شمش فولاد درچین با ۷.۱۹ دلار افزایش ۵۵۵.۱۷ دلار معامله شد زغال‌سنگ بدون تغییر ۱۸۲ دلار معامله شد.