فارس: تحقیق و تفحص از فولاد مربوط به دولت قبل است

فارس: تحقیق و تفحص از فولاد مربوط به دولت قبل است : عنوان 
1401/05/30 : تاریخ انتشار
امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان در ارتباط با تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان اظهار کرد: مرحله بعدی این تحقیق و تفحص این است که نتایج آن به قوه قضائیه ارسال و در آنجا پیگیری شود؛ انتظار ما و مردم این است دادستانی هم به عنوان مدعی‌العموم باید وارد شود و در آنجایی که تخلف رخ داده برخورد کند. وی با بیان اینکه این تحقیق و تفحص برای دولت و مدیریت قبل است و گزارش آن دیر ارائه شد، افزود: برخی ممکن است بگویند این مقدار از تخلف در گردش‌های مالی بزرگ عادی است، اما در یک مجتمع صنعتی بزرگ فقط بخشی از آن قابل توجیه است و وقتی با دقت مطالعه کنیم، می‌بینیم که برخی از این تخلفات هیچگونه توجیهی ندارد. بانکی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: ما نباید نسبت به فساد کوتاه بیاییم؛ بعضی از کارها مربوط به پیشگیری از فساد است و بعضی دیگر مربوط به بعد از فساد؛ تحقیق و تفحص برای بعد از رخ دادن فساد است و یکی از کارهای خوبی که با استفاده از همین تحقیق و تفحص‌ها می‌توان انجام داد این است که با خود عوامل آن برخورد شود و ریشه‌یابی شود که چرا این اتفاقات می‌افتد و چه سازوکارهایی باید تعریف کرد تا این فسادها کمتر رخ دهد.