موج: بومی سازی شرکت فولاد آلیاژی برای رفع مشکلات فنی کارساز شد

موج: بومی سازی شرکت فولاد آلیاژی برای رفع مشکلات فنی کارساز شد : عنوان 
1401/08/19 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری موج یزد، برای جلوگیری از شکستگی و خرابی موتورگیربکس، طرح زنجیری شدن محرک رولیک‌ها در شرکت فولاد آلیاژی ایران اجرا شد. جهت رفع خرابی موتور گیربکس‌ها، پیشنهاد زنجیری شدن محرک رولیک‌ها چندی پیش توسط واحد طرح و توسعه مطرح شد و بعد از تست آزمایشی این فرآیند، به مرحله اجرا درآمد. این طرح در تعمیرات اساسی هفته گذشته به صورت فوری توسط واحد طرح و توسعه در شرکت فولاد آلیاژی ایران به مرحله اجرا درآمد. طرح زنجیری شدن محرک رولیک‌ها شامل انتخاب موتورگیربکس، ماشین کاری گیربکس، طراحی و ساخت پایه اتصال گیربکس است که مونتاژ و دمونتاژ در کمترین زمان ممکن اجرا شده است.