یکتا: حضور فعال شرکت فولاد هرمزگان در بیست و چهارمین سمپوزیوم و نمایشگاه فولاد کیش

یکتا: حضور فعال شرکت فولاد هرمزگان در بیست و چهارمین سمپوزیوم و نمایشگاه فولاد کیش : عنوان 
1401/08/21 : تاریخ انتشار
به گزارش گروه اقتصادی یکتا و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان؛ بیستوچهارمین سمپوزیوم و نمایشگاه فولاد کیش از تاریخ ۱۲ آبانماه ۱۴۰۱ ،با عنوان «سمپوزیوم فولاد ۴۰۱ »با موضوع »چالشها و راهکارهای صنعت فولاد در دوران پسا کرونا« توسط انجمن آهن و فولاد ایران در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد. در این رویداد که با حضور خبرگان و پژوهشگران صنعت فولاد کشور برگزار شد، شرکت فولاد هرمزگان به همراه برخی شرکتهای دیگر گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه جانبی سمپوزیوم حضوری فعال داشت و آخرین دستاوردهای خود در عرصه تولید فولاد را عرضه کرد. در این رویداد موضوعاتی نظیر آینده صنعت فولاد، فولاد سبز ، چالشها و فرصت های فراروی آن و چشمانداز بازار فولاد در دوران پسا کرونا، چالشهای موجود در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و دانش فنی در صنعت فولاد در دوران پسا کرونا، یافته های جدید در زمینه افزایش بهره وری، کاهش مصرف آب و انرژی در صنعت فولاد، وضعیت نیروی انسانی صنعت فولاد در دوران پسا کرونا و یافته های جدید در زمینه تولید و استفاده از فولاد های نسل جدید مورد بررسی قرار می گیرد. اینقدر آسونه ، نرم افزار حسابداری فرامحاسب ؟! اینقدر آسونه ، نرم افزار حسابداری فرامحاسب ؟! مشاهده yektanet-logo-signتبلیغ همچنین نقش گسترش زیرساخت های ریلی، جاده ای، تأسیسات بندری بر توسعه پایدار صنعت فولاد، تأثیر گسترش صنایع پاییندستی، بالادستی در توسعه پایدار صنعت فولاد، مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای خط تولید فولاد، یافته های نوین در زمینه های استخراج، آهنسازی، ذوب و ریخته گری، شکل دهی، بهبود خواص مکانیکی، سطح و پوشش، خوردگی و جوشکاری بررسی شد. به گفته دبیر علمی بیست وچهارمین سمپوزیوم فولاد، حاصل فراخوان انجمن آهن و فولاد ایران به عنوان برگزارکننده این سمپوزیوم، دریافت ۳۱۴ مقاله در دبیرخانه بوده است. کیفیت علمی مقاالت این سمپوزیوم بسیار بالا توصیف شده و موضوعاتی همچون تولید آهن، عملیات حرارتی، متالورژی و جوشکاری و... ازجمله موضوعات مقاالت دریافتی بوده که ۹۱ مقاله پژوهشی، ۲ مقاله مروری و ۵۹ مورد گزارش فنی از سوی صنایع مورد پذیرش قرار گرفته است. گروه فولاد مبارکه از مهمترین هلدینگ هایی است که در سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فولاد حضوری فعال داشت. شرکت فولاد هرمزگان، هلدینگ توکا فولاد، شرکت ایریسا، هلدینگ فولاد متیل، شرکتهای فولاد سنگان، فلز تدارک و پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه از شرکت های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه بودند که در این رویداد حضور داشتند.