شمانیوز: تأکید مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران برتسریع در اجرای پروژه های فولادسفیددشت

شمانیوز: تأکید مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران برتسریع در اجرای پروژه های فولادسفیددشت : عنوان 
1401/08/26 : تاریخ انتشار
دراین بازدید که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت فولاد سفیددشت نیزحضورداشتند، محمدآقاجانلو مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران ضمن بازدید از پروژ واحد اکسیژن و فولادسازی و ریخته گری این شرکت، در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته درخصوص راه اندازی این واحد ها قرارگرفت. محمود ارباب زاده، مدیرعامل شرکت، ضمن خیرمقدم به میهمانان وتبریک سالروز تولید اولین محصول واحد احیا مستقیم شرکت، از اقدامات انجام شده قدردانی و بر اهمیت راه اندازی توسعه های جاری شرکت در زمان مقرر تقویت جبهه های کاری تأکیدکرد. درادامه مدیران کنسرسیوم پروژه و دستگاه نظارت اقدامات انجام شده در خصوص تأمین برق بالا دست، واحدآب رسانی، واحد تأمین هوای فشرده کارگاه و همچنین فعالیت های پیش راه اندازی واحد اکسیژن را تشریح کردند. پس از آن در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت ملی فولادایران و هیئت همراه، روند اجرای فعالیت های تکمیل و نصب و راه اندازی واحد های فولادسازی وریخته گری مورد ارزیابی قرارگرفت. تشریح مهم ترین فعالیت های باقیمانده در مسائل و مشکلات موجود توسط دستگاه نظارت و شرکت های پیمانکار فولاد پایا و MME و همچنین ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آن ها از دیگر بخش های این جلسه بود. در پایان این جلسه، آقاجانلو با تأکید بر اینکه کوتاه ترین زمان ممکن باید تأخیرهای صورت گرفته در روند اجرائی پروژه ها جبران گردد، اظهار امیدواری کرد با هماهنگی بیش از پیش ارکان پروژه و حمایت کارفرما و مشاور طرح تا پایان سال جاری شاهد راه اندازی واحد های اکسیژن، فولادسازی و ریخته گری بیلت شرکت فولاد سفیددشت باشیم.