شمانیوز: رشد 48درصدی ارزش صادرات فولاد ایران در مهر ماه 1401

شمانیوز: رشد 48درصدی ارزش صادرات فولاد ایران در مهر ماه 1401 : عنوان 
1401/08/26 : تاریخ انتشار
در ماه گذشته (مهر 1401) 33 کشور مقصد صادراتی انواع تولیدات فولاد ایران بوده اند. ارزش صادرات این بخش در ماه مهر به 558 میلیون دلار رسیده که رشد 48درصدی را (نسبت به ماه قبل آن) پشت سرگذاشت. رشد 220 میلیون دلاری صادرات نسبت به شهریور از سوی دیگر طی ه7ماه سال جاری ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی، 220 میلیون دلار بیش از صادرات این بخش طی شهریور ماه بوده است. 6.6 میلیارد دلاری صادرات هفت ماه معدن و صنایع معدنی جمع ارزش صادرات هفت ماهه 1401 این حوزه به 6.66 میلیارد دلار رسید. در این دوره بیشترین ارزش صادرات با رقم 3.14 میلیارد دلار مربوط به حوزه فولاد بود. این بخش 47درصد ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی را به خود اختصاص داده است. پس از آن، مس با صدور 848 میلیون دلار محصول،13درصد ازرش صادرات این حوزه را در اختیار گرفت. آلومینیوم با صدور 660 میلیون دلار در جایگاه سوم و روی با صدور 343 میلیون دلار در رده چهارم قرار گرفت. از سوی دیگر گندله سنگ آهن با 289 میلیون دلار و سیمان با 195 میلیون دلار در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.