آریا: رکورد شکني فولاد سنگان در توليد گندله آهن

آریا: رکورد شکني فولاد سنگان در توليد گندله آهن : عنوان 
1401/08/26 : تاریخ انتشار
معاون بهره برداری فولاد سنگان گفت: تولید گندله آهن در اردیبهشت امسال به بیش از 530 هزار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از 35 درصدی داشت. به گزارش خبرگزاری آریا، آقای سید علی شمسی نیا با اشاره به شکستن رکورد‌های پیاپی فولاد سنگان از ابتدای سال جاری، گفت: در فروردین سال جاری با تولید ماهیانه بیش از 515 هزار تن گندله در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از 15 درصدی حاصل شد که با توجه به ظرفیت سازی موجود در فولاد سنگان و تلاش بی وقفه انجام شده، این رکورد در اردیبهشت ماه نیز تکرار شد و با تولید بیش از 530 هزارتن گندله در ماه و شکستن رکورد قبلی در ابتدای سال با توجه به میزان تولیدی ماهیانه در مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از 35 درصدی به دست آمد. معاون بهره برداری فولاد سنگان افزود: فولاد سنگان در سال گذشته علی رغم وجود مشکلات جاری در کشور همچون قطعی برق و گاز بیش از چهار میلیون تن گندله تولید کرد و با توجه به برنامه‌ها و اهداف تولیدی در این شرکت، هدف گذاری ما در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه گندله سازی یعنی 5 میلیون تن گندله در سال خواهد بود.