دنیای معدن: امروز ساعت ۱۴، اختتامیه چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد

دنیای معدن: امروز ساعت ۱۴، اختتامیه چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد : عنوان 
1401/10/22 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، قرار است در این مراسم علاوه بر ارائه گزارشی از چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران ، تعدادی از تفاهم نامه های میز تعمیق ساخت داخل بین فولادسازان و سازندگان داخلی امضا و مبادله شود. همچنین در این مراسم از تامین کنندگان برگزیده هر یک از شرکت های بزرگ فولادی و معدنی با اهدای لوح تقدیر خواهد شد.