دنیای معدن: تولید 16.8میلیون تن شمش فولاد طی 11 ماهه 95

دنیای معدن: تولید 16.8میلیون تن شمش فولاد طی 11 ماهه 95 : عنوان 
1396/01/16 : تاریخ انتشار
انجمن فولاد ایران گزارش داد: شرکت های فولاد ساز کشور از ابتدای فروردین تا پایان بهمن 95، 16 میلیون و 831 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال 94 (15 میلیون و 319 هزار تن)، 10 درصد رشد نشان می دهد. از این میزان ، 13 میلیون و 137 هزار تن توسط «بخش خصوصی شده» و 3 میلیون و 694 هزار تن توسط «بخش خصوصی» تولید شده است. علاوه بر این طی 11 ماه سال گذشته، 16 میلیون و 588 هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، کلاف، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غیره) در کشور تولید شد که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال 94 (16 میلیون و 111 هزار تن)، حاکی از رشد 3 درصدی است. از آمار یاد شده، 10 میلیون و 362 هزار تن توسط «بخش خصوصی شده» و 6 میلیون و 226 هزار تن توسط «بخش خصوصی» تولید شده است. بنا به این گزارش، طی مدت یاد شده 3 میلیون و 225 هزار تن فولاد خام و یک میلیون و 647 هزار تن انواع محصولات فولادی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال 94 (یک میلیون و 554 هزار تن شمش و یک میلیون و 965 هزار تن محصولات فولادی) به ترتیب 108 درصد رشد و 16 درصد کاهش داشته است. همچنین طی 11 ماهه سال 95، 187 هزار تن فولاد خام و 2 میلیون و 617 هزار تن انواع محصولات فولادی وارد کشور شد که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته (103 هزار تن شمش و 3 میلیون و 714 هزار تن انواع محصولات فولادی) به ترتیب 82 درصد رشد و 30 درصد کاهش یافت