معدن نیوز: رشد هشت درصدي توليد فولاد خام در 11 ماهه 95

معدن نیوز: رشد هشت درصدي توليد فولاد خام در 11 ماهه 95 : عنوان 
1396/01/23 : تاریخ انتشار
برپايه جداول آماري وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد در 11 ماهه سال 1394 مجموع توليد فولاد خام کشور به 15 ميليون و 248 هزار و 200 تن رسيد. انجمن توليدکنندگان فولاد ايران در جدولي جداگانه که در پايگاه اطلاع رساني اين تشکل منتشر شده، آمار توليد فولاد خام 11 ماهه 95 را 16 ميليون و 831 هزار تن ثبت کرده است که در مقايسه با رقم دوره مشابه در سال 1394 که 15 ميليون و 319 هزار تن بود، 10 درصد رشد دارد. برپايه آمار اين انجمن، توليدکنندگان خصوصي شده سهم 13 ميليون و 137 هزار تني از عملکرد 11 ماهه 1395 را داشتند و بخش خصوصي نيز سه ميليون و 694 هزار تن توليد داشت.