معدن نیوز: فولاد هرمزگان پايگاه صادراتي کشور ميشود

معدن نیوز: فولاد هرمزگان پايگاه صادراتي کشور ميشود : عنوان 
1396/01/28 : تاریخ انتشار
به گزارش معدن نيوز مهندس فرزاد ارزاني با بيان اينکه فولاد هرمزگان مزيتهاي صادراتي دارد که بسياري از واحدها ندارند، به توسعه بازارهاي صادراتي اين شرکت اشاره کرد و گفت: چنانچه مشکل اسکله رفع گردد، صادرات محصولات فولاد هرمزگان راحتتر انجام ميشود، بنابراين در شرايط فعلي مشکل اسکله، يکي از مشکلات اصلي فولاد هرمزگان است. وي تصريح کرد: زيرساخت، مشکل اکثر واحدهاي صنعتي کل کشور است و محدود به هرمزگان نميشود، اما به جهت روانسازي کارها در امر صادرات، با همکاري فولاد مبارکه به دنبال ايجاد اسکله اختصاصي در هرمزگان هستيم. هرچند که معتقديم تمرکز شرکتها در بحث توسعه زيرساخت بخشي از انرژي و پتانسيل واحدهاي صنعتي را ميگيرد. مديرعامل شرکت فولاد هرمزگان با بيان اينکه پس از افزايش ظرفيتي که در اين کارخانه برنامه ريزي شده، زنجيره ارزش فولاد با راه‌اندازي خط نوردي که براي شرکت پيشبيني شده تکميل ميشود، گفت: در نظر داريم فولاد هرمزگان را پايگاه صادراتي کشور کنيم.