چیلان: ناخواسته به رکود فولاد دامن زده ایم

چیلان: ناخواسته به رکود فولاد دامن زده ایم : عنوان 
1396/02/02 : تاریخ انتشار
محمدحسن پارسا، معاون بازرگانی مجتمع فولاد خراسان به خبرنگار چیلان گفت: شرایط به شکلی شده که مصرف کنندگان نیازی نمی بینند به اندازه مصرف چند ماه آتی خود خرید کنند درصورتی که در گذشته به دلیل رشد قیمت ها همزمان با افزایش تورم، خریدها به صورت چند ماهه بود. وی افزود: این روند سبب شد خریداران خریدهای خود را محدود کنند و چشم انتظارکاهش بیشتر نرخ ها باشند در حالی که اگر این مسئله در مسیر واقعی خود قرار گیرد، سبب دلگرمی تولیدکنندگان خواهد شد.