چیلان: ساخت اسکله اختصاصی فولاد هرمزگان در بندرعباس

چیلان: ساخت اسکله اختصاصی فولاد هرمزگان در بندرعباس : عنوان 
1396/02/02 : تاریخ انتشار
مهندس فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در گفت و گو با چیلان با بیان اینکه فولاد هرمزگان مزیت های صادراتی دارد که خیلی از واحدها ندارند به توسعه بازارهای صادراتی این شرکت اشاره کرد و گفت: چنانچه مشکل اسکله رفع گردد صادرات محصولات فولاد هرمزگان راحت تر انجام می شود. بنابراین در شرایط فعلی مشکل اسکله، یکی از مشکلات اصلی فولاد هرمزگان است. ارزانی در ادامه خبر داد: زیرساخت مشکل اکثر واحدهای صنعتی کل کشور است و محدود به هرمزگان نمی شود اما به جهت روان سازی کارها در امر صادرات، با همکاری فولاد مبارکه به دنبال ایجاد اسکله اختصاصی در هرمزگان هستیم. هرچند که معتقدیم تمرکز شرکت ها در بحث توسعه زیرساخت بخشی از انرژی و پتانسیل واحدهای صنعتی را می گیرد. مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با بیان اینکه پس از افزایش ظرفیتی که در این کارخانه برنامه ریزی شده، زنجیره ارزش فولاد با راه اندازی خط نوردی که برای شرکت پیش بینی شده تکمیل می شود گفت: در نظر داریم فولاد هرمزگان را پایگاه صادراتی کشور کنیم.